Wekom op onze website

INFORMATIE COMPASSIETRAINING een verdiepingstraining na de mindfulnesstraining.

 

 

'Laten we op onszelf geen etiket plakken van 'goed' of 'slecht', en doodeenvoudig onszelf met een open hart accepteren. We kunnen onszelf met dezelfde vriendelijkheid en meelevendheid behandelen als waarmee we een goede vriend of onbekende zouden bejegenen.'  Uit 'Zelfcompassie' van Kristin Neff. 

 

 Wat is compassie?

Compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen. Als je een geschiedenis hebt gekend waarin onveiligheid, emotionele verwaarlozing of competitie domineerde, is de kans groot dat zelfcompassie niet of nauwelijks is ontwikkeld. Vaak is een laag zelfbeeld het gevolg. Zelfverwijt of ontzettend je best doen, kunnen je dan parten spelen. Zo kan de gevaarmodus en/of de jaagmodus je leven gaan beheersen. Je kunt dan last krijgen van burnout, depressie, angstklachten of verslavingen.

 

Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker. Gelukkig kun je door oefening de compassiemodus versterken. Dit is het zorg en -kalmeringssysteem dat maakt dat je je tevreden, veilig en verbonden voelt. Ook leer je vertrouwd te worden met een kalme, warme, begripvolle toon naar jezelf en anderen. Compassie vraagt moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf en voor een grotere openheid en mededogen naar anderen toe.

 

 Voor wie?

Voor mensen die een lage dunk van zichzelf hebben en gebukt gaan onder zelfverwijt, schaamte of schuld. Of voor mensen die steeds terugkerende psychische problemen hebben. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Voor mensen met lichamelijke klachten. Voor hen die in gesprekstherapieën wel inzicht krijgen maar onvoldoende het ervaringsniveau bereiken (Ik snap het wel, maar voel het niet) Juist dan kan compassietraining effectief zijn. Er worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren. Ook geschikt voor iedereen die compassievol wil leren leven.

De training is bedoeld voor hen die eerder aan de mindfulnesstraining (MBSR/MBCT) hebben deelgenomen. De compassietraining bouwt hierop voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Deze training is bedoeld voor mensen die wel hebben ondervonden dat mindfulness-beoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. In dezelfe compassietraining is het mogelijk te kiezen uit 2 levels. In de light-versie oefen je dagelijks of minimaal 5 keer per week 20-30 minuten (in de intensievere versie 45-60 minuten)   

Wetenschappelijk onderzoek

De Training is gebaseerd op een wetenschappelijke onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfcompassie samengaat met:

 

 • Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen.
 • Meer persoonlijk initiatief, grotere vaardigheid om met moeilijkheden om te gaan en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties (ook wanneer die ongunstig uitpakken).
 • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing.
 • Meer zelfrespect en sympathie voor eigen tekortkomingen.
 • Betere zelfzorg en gezonder eetgedrag.
 • Meer emotionele intelligentie en effectieve emotieregulatie door emoties met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen.
 • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme.
 • Meer sociale verbondenheid.

Inhoud

 

Naast het verder trainen van mindfulness komt het volgende aan bod: 

 • Het valideren van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen (de gevaarmodus, de competitiemodus en de compassiemodus), gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop
 • Onze gedeelde menselijke conditie en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout
 • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen.
 • Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

Net als bij de mindfulnesstraining zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en hoeven de problemen niet voor elkaar op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

Locatie, data en kosten:  

 • Locatie: Villa Xaverius, Rijssenburgselaan 11, Driebergen (er is goede parkeergelegenheid)
 • Datum: 1 zondagavond en 7 woensdagavonden van 19:30 - 22:00 op 1, 11, 18 en 25 maart,  
 • 1, 8, 15 en 22 april 2020
 • 3 tarieven afhankelijk van bruto gezinsinkomen:  € 363,- / € 423,50 / € 484,-. Bij problemen met betaling is overleg over gereduceerd tarief altijd mogelijk.
 • Werkgeverstarief: €895,- 
 • Cursusmateriaal is € 39,95,- en bestaat uit 3 oefen- cd's, een audio-boekje en een werkmap

Gratis intakegesprek

Als je geïnteresseerd bent, kun je een afspraak  maken voor een gratis individueel kennismakings-intakegesprek. 

Aanmelden of vragen via cuny.berkhout@ziggo.nl of bel naar 0343-518203.