Wekom op onze website

Wat is Mindful Parenting?

‘Acceptatie is een deur die, als we die openen, leidt tot zicht op nieuwe wegen en de ontdekking van nieuwe mogelijkheden…Naar het moeilijke gedrag van onze kinderen kijken met minder oordelen en met meer mededogen en openheid maakt dat we hun bondgenoten zijn en in ons hart met hen verbonden blijven, ook al hebben we een hekel aan hun gedrag.’

Jon en Myla Kabat-Zinn

In mindful parenting wordt het belang benadrukt van je bewust zijn van jezelf in het hier-en-nu, mild en zonder oordeel, precies zoals je bent, inclusief al je tekortkomingen en vervolgens je bewust te zijn van de gevoelens van je kind. Dan kun je gaan zien wat er op dit moment gebeurt. Psycho-educatie over stress geeft zicht op jouw reactie-patronen en biedt handvaten. Je leert vanuit meer rust en aandacht je rol als opvoeder uit te voeren, met name rondom eventuele spanningen of conflictsituaties met je kind(eren).

Als je emotionele reacties op een situatie buiten proportie lijken, is het over het algemeen waarschijnlijk dat er een boze-of kwetsbare kindmodus en/of een veeleisende of bestraffende oudermodus wordt geactiveerd. Belangrijk is deze delen niet weg te duwen, te ontkennen of te bekritiseren maar ze toe te laten. Ze mild en met compassie gaan labelen en zo oude opvoedingspatronen loslaten. Dan ontstaat er ruimte voor de gezonde volwassene-modus, onze innerlijke wijsheid die vaak weet wat werkt bij een kind en wat niet.

 

 

Mindful parenting: voor wie?

De training is geschikt voor ouders die:

 • zoeken naar balans in werk en opvoeding
 • een verhoogde periode van stress ervaren
 • zich snel schuldig voelen, overbezorgd zijn, snel boos, of impulsief reageren
 • kinderen hebben met aandacht- of regulatieproblemen of kinderen hebben die meer zorg vragen  
 • emoties of conflicten uit de weg gaan
 • moeite hebben zichzelf en/of hun kind te accepteren
 • moeite hebben met grenzen aangeven
 • rustiger, vriendelijker en aandachtiger in het hier-en-nu willen opvoeden

In de training wordt problematiek zoals ADHD, autisme, emotieregulatieproblemen niet expliciet behandeld. Dit geldt ook voor problemen rondom scheiding. Het gaat meer om het leren hanteren van de stress die dit in de opvoeding veroorzaakt. De training gaat vooral meer over de stress die u oploopt in de opvoeding dan over de problematiek van uw kind of problematiek rondom scheiding.

De opzet van de training

De training bestaat uit 9 bijeenkomsten. Er zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 1/2 uur en één terugkombijeenkomst van 2,5 uur na ca. 2 maanden. De groep bestaat uit minimaal 4-8 deelnemers. Werkwijzen die o.a. gebruikt worden, zijn:

 • begeleide aandacht- en concentratie oefeningen
 • bewegingsoefeningen
 • opdrachten met werkboek en audio-opnames die de integratie van aandacht, een rustige aanpak en de gezonde volwassene-modus thuis in het dagelijks leven van ouders bevorderen
 • uitwisselen van ervaringen met cursisten   

Oorsprong van de Mindful Parenting

De evidence-based methode Mindful Parenting is ontwikkeld door Prof.Dr.Susan M.Bögels en Dr.Kathleen Restifo.  Beiden zijn klinisch psycholoog, psychotherapeut en mindfulnesstrainer. Bögels is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, directeur van UvA minds, behandelcentrum voor ouder en kind. Restifo,  oprichter van Mindful Families, is universitair docent aan de Universiteit Maastricht.

Klinisch onderzoek 

Klinische onderzoeken naar de training wijzen erop dat Mindful Parenting helpt om:

 • De emotionele problemen van ouders te verminderen. Ouders leren lastige emoties bij zichzelf en hun kind te verdragen      
 • Het problematisch gedrag en de emotionele problemen van kinderen te verminderen
 • De stress van ouders en de reactiviteit van ouders op stress te verminderen
 • Patronen uit hun eigen opvoeding te herkennen terwijl ze zich in de huidige relatie met hun kind voordoen
 • Zichzelf en hun kind meer te aanvaarden
 • Opvoeden en samen opvoeden (co-parenting) te verbeteren
 • Conflicten met hun kind beter op te lossen
 • Mindfulness in het algemeen en ten opzichte van kinderen te vergroten

Wat vraagt de training van jou?

Voor aanvang van de training heb ik met elke deelnemer een gratis individueel kennismakings -intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. We kunnen dan bekijken of de training een passende keuze is voor jou op dit moment in je leven. Er wordt van jou grote betrokkenheid en doorzettingsvermogen gevraagd. Alleen dan zal de training effect hebben. Het gaat erom oude, ingeslepen gewoontes te doorbreken. Daarom wordt van jou gevraagd gedurende 8 weken dagelijks of minimaal 6x per week 45-60 minuten vrij te maken voor oefeningen.

Ervaringen deelnemers:

 • Ik ben milder naar mezelf. Het gaat gewoon wel eens mis omdat ik dan in een emotie schiet. Het mag er nu zijn, ik voel me er niet schuldig over.             
 • Ik heb nu echt contact met mijn kinderen omdat ik rustiger ben.
 • Het bewustzijn om niet vanuit de eerste emotie te handelen, is echt  veranderd.   
 • Ik word minder snel boos en kan me beter beheersen als het gebeurt. Ik kan me beter inleven in mijn kinderen.                     
 • Ik kan mij beter ontspannen en focussen terwijl ik voorheen alles tegelijk wilde doen. Ik kan rustiger mijn grenzen aangeven.
 • Ik ben vriendelijker naar mezelf en daardoor ook naar mijn kinderen en andere mensen.                   

 

Locatie, data en kosten

Data:8 vrijdagochtenden: 25 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 en 18 december 2015 van 9:00-11:30
Groepsgrootte:maximaal 8 personen
Geschikt voor:Ouders die wel/geen mindfulnesstraining hebben gevolgd (met kinderen van 0 t/m 19 jaar)
Locatie:Villa Xaverius, Rijssenburgselaan 11, Driebergen (er is goede parkeergelegenheid)
Aanmelden / info:Klik hier voor je vraag/aanmelding of bel naar 0343-518203
Prijs:

Particulier tarief: 3 tarieven afhankelijk van bruto gezinsinkomen: €364,- / €423,50 / €484,- (incl. 21% btw). Werkboek is €17,50 p.p. incl. audio-opnames. Bij aanmelding van een ouderpaar wordt €50,- tot €75,- korting gegeven, afhankelijk van bruto gezinsinkomen. Bij problemen met betaling is overleg over passend tarief altijd mogelijk.

Werkgeverstarief: €726,- (incl. 21% BTW) exclusief werkboek.

 

Gratis intakegesprek

Als je geïnteresseerd bent, kun je een afspraak  maken voor een gratis individueel kennismakings-intakegesprek. 

Klik hier voor je aanmelding/vraag of bel naar 0343-518203.